1371810482_STEENMANNEN_180x222

STRESS en VITALITEIT BALANCING

Stress is in het (werkzame) leven onvermijdbaar. Toch is er een groot verschil in de ervaring van negatieve stress ten opzichte van positieve stress. Negatieve prikkels (stressoren) veroorzaken negatieve stress. Langdurige negatieve stress kost veel energie en gaat ten koste van motivatie en werkplezier. Vaak resulteert negatieve stress op den duur in werkgerelateerde klachten, zowel lichamelijk als geestelijk. Positieve prikkels (energizers) geven positieve stress. Gedrevenheid, de inzet van alles wat iemand weet en kan, zijn kenmerken van degene die het best mogelijke resultaat wil bereiken. Maar ook hier kan iemand zijn grenzen overschreiden door perfectionisme of workaholisme. Onder vitaliteit verstaan we de bron van energie, die we ter beschikking hebben. Een goede gezondheid, een gezond leefpatroon en een goede conditie zijn voorwaarden voor vitaliteit. Daarnaast spelen psychologische en omgevingsfactoren een grote rol voor de mate van vitaliteit. Een veilige, maar ook uitdagende leef- en werkomgeving zijn bevorderlijk voor de eigen motivatie, inspiratie en creativiteit.

In de werkelijkheid zullen er steeds omstandigheden van korte dan wel langere duur zijn, waarin sprake is van stressoren. Mensen behoeven energizers om aan de slag te gaan en om aan de slag te blijven. De "kunst" is dan, enerzijds zowel met die negatieve stress als ook de positieve stress beheerst te kunnen omgaan waardoor anderzijds een duurzame vitaliteit ontstaat en gewaarborgd is. Ergo, de duurzame balans tussen stress en vitaliteit vinden en behouden. Tegenwoordig is er steeds meer sprake van een verstoorde balans; men is niet meer gemotiveerd, de prestatie wordt niet meer geleverd, de negatieve spanningen lopen op, er zijn gezondheidsklachten, men zit thuis met een burn-out, e.d.. Dan is het zaak om naar deskundige hulp en ondersteuning te vragen om 'stress' en 'vitaliteit' weer duurzaam in balans te brengen.

 

 

 

Stress en Vitaliteit Balancing